Privacy Policy

Animal Expert, gevestigd aan Burg. ter Veerstraat 12, 5066GL in Moergestel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Animal Expert acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uwpersoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
Contactgegevens: info@Just4Pets.nl, Burg. ter Veerstraat 12, 5066 GL Moergestel, +31138893577.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Animal Expert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Sitebezoek:
Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Wij slaan je ip adres op, zodat wij spammers en hackers kunnen blokkeren. Gegevens over uw locatie, activiteiten op onze website, alsmede uw internet browser en apparaat type worden puur voor statistische en functionele doeleinden gebruikt

Aankoop:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Betalingsgegevens
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Just4Pest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen. [Grondslag overeenkomst]
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen of voor het verlenen van service. [Grondslag overeenkomst]
• Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen. [Grondslag overeenkomst]
• Om je te informeren per mail, telefoon of post over (wijzigingen van) onze (vergelijkbare) diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail. [Grondslag gerechtvaardigd belang]
• Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. [Grondslag toestemming]
• Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd. [Grondslag overeenkomst]
• Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je persoonlijk historie af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. [Grondslag toestemming]
• Om aan onze wettelijke en veiligsheidsverplichtingen te voldoen [Grondslag wettelijke verplichting]

Geautomatiseerde besluitvorming
Animal Expert neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Animal Expert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat je een product of dienst hebt afgenomen hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met info@Just4Pets.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Animal Expert deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Animal Expert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Animal Expert uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Animal Expert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Animal Expert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/